Директор школи

Ляшенко Наталя Миколаївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Пошук
Банери

 

ПРОТОКОЛ № 9 від 28.12.2017

ПРОТОКОЛ № 9

засідання педагогічної ради

Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

від 28.12.2017

                                                            Голова педагогічної ради – Н.М. Ляшенко

                                                            Секретар педагогічної ради – Л.В. Усик    

                                                            Присутні:  всі члени педагогічної ради.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

2. Виконання навчальних програм за І семестр. Рівень навчальних досягнень учнів 1-9-х класів за І семестр 2017/2018 н.р.

3. Аналіз перевірки шкільної документації.

4. Стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з історії та правознавства.

 5. Стан методичної роботи за І семестр 2017/2018 н.р.

 6.Стан виховної роботи, попередження дитячого травматизму,   правопорушень та злочинності за І семестр2017/2018 н.р.

 7. Опрацювання нового Державного стандарту початкової освіти.

 

І СЛУХАЛИ:

 Ляшенко Н.М., директора школи, яка доповіла про виконання рішень педради від 31.10.2017 протокол №8.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рішення педради від 31.10.2017 протокол № 8 вважати виконаними.

 

 ІІ СЛУХАЛИ:

  О.В. Клименко, заступника директора з навчально-виховної роботи, яка  інформувала педагогічний колектив про виконання навчальних програм за І семестр та рівень навчальних досягнень учнів 1-9-х класів за І семестр 2017/2018 н.р.

                                                                                               (Довідка додається)

Виступили:

               Загоруйко О.С., класний керівник 3-го класу, яка повідомила, що в класі навчається 8 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень  відсутній, достатній рівень –  3 учні, середній рівень –  5 учнів, початковий рівень відсутній.

Косенко І.А., класний керівник 4-го класу, яка сказала, що в класі навчається 6 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень – 1 учень, достатній рівень – 2 учня, середній рівень – 3 учні, початковий рівень відсутній.

Коломійцева М.В., класний керівник 5-го класу, яка сказала, що в класі навчається 8 учнів. Високий рівень відсутній, достатній рівень – 1 учень,  середній рівень –  7 учнів, початковий рівень відсутній.

           Третяк Т.М., класний керівник 6-го класу, яка доповіла, що в класі навчається 13 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень – 2 учня, достатній рівень  відсутній, середній рівень – 11 учнів, початковий рівень відсутній.

  Самойлов Є.Г., класний керівник 7-го класу, який сказав, що в класі навчається  8 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень відсутній, достатній рівень  відсутній, середній рівень –  8 учнів, початковий рівень відсутній.

            Дудіна О,Д., класний керівник 8-го класу, яка сказала, що в класі навчається 6 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень відсутній, достатній рівень відсутній, середній рівень – 6 учнів, початковий рівень відсутній.

             Бойко В.М., класний керівник 9-го класу, яка інформувала , що у 9-му класі навчаєтьсі    6  учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень відсутній, достатній рівень відсутній, середній рівень – 6 учнів, початковий рівень відсутній.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вважати виконаними навчальні програми і плани з усіх предметів інваріативної та варіативної частини робочого плану школи в І семестрі 2017/2018 н.р.

2. Забезпечити дотримання вчителями чинних критеріїв та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів у школі.  

                                                                                                                     Постійно

3. Виконувати план заходів педагогічного колективу школи, щодо підвищення якості знань учнів.

                                                                      Протягом  ІІ семестру 2017/2018 н.р. 

                                                                                                                                                                                              

ІІІ СЛУХАЛИ:

      Ляшенко Н.М., директора школи, про усунення недоліків щодо ведення шкільної документації                                                                                                                 

                                                                                                (Довідка додається)  

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Взяти до відома та виконання.

2. Дотримуватися вимог інструктивно-методичних листів МОН України, навчальних програм при записах у класні журнали.

Постійно

ІV СЛУХАЛИ:

    Ляшенко Н.М., директора школи, з довідкою про стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з історії та правознавства .

                                                                                                  (Довідка додається)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вчителям  історії та правознавства:

1) Використовувати у навчальному процесі передовий педагогічний досвід колег, інтерактивні методи навчання, інноваційні педагогічні технології, можливості мережі Інтернет.

Протягом року

2) Залучати школярів до пошукової краєзнавчої роботи на місцевому матеріалі, підготовки різнорівневих домашніх завдань (записів спогадів старожилів, повідомлень, рефератів із залученням місцевого матеріалу тощо).

Протягом року

3) Залучити учнів 5-8 класів до підготовки до захисту науково-дослідницьких робіт МАН за історичним напрямком.

                                                     Протягом року

4) Впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховний процес закладу, забезпечуючи перехід освіти на новий якісний рівень, гарантуючи розвиток творчих здібностей та життєвої компетентності здобувачів освіти.                                                                                    

                                                                                      Протягом 2017/2018 н.р.

V СЛУХАЛИ:

    О.В. Клименко, заступника директора з навчально-виховної роботи, яка дала повний аналіз методичної роботи за І семестр 2017/2018 н.р.

                                                                                                   (Довідка додається)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Через вивчення та впровадження інновацій та сучасних технологій навчально-виховний процес підвищувати якість знань учнів.

Протягом ІІ семестру 2017/2018

2. Систематично удосконалювати форму методичної роботи з педагогічними кадрами.

Постійно

3. Посилити роботу з обдарованими учнями закладу.

Протягом ІІ семестру 2017/2018

4. Активізувати участь вчителів школи у конкурсах «Учитель року», «Класний керівник».

 

VІ СЛУХАЛИ:

Загоруйко О.С., педагога-організатора, про стан виховної роботи, попередження дитячого травматизму, правопорушень та злочинності за І семестр2017/2018 н.р.

                                                                                                   (Довідка додається)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Продовжити виконувати головні завдання виховної роботи в школі: гуманізація виховного процесу в школі; підтримка та укріплення шкільних традицій; удосконалення методичної майстерності педагога спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.

                                                                                                                 Постійно

4. Продовжувати роботу з батьками на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

                                                                      Протягом  ІІ семестру 2017/2018 н.р.                                                                                                                                                                                             

5. Класним керівникам продовжити роботу з охорони життя та здоров’я учнів. Організувати Дні безпеки в закладі.

                                                                     Протягом  ІІ семестру 2017/2018 н.р.                                                                                                                                                                                                                            

6. Класним керівникам систематично проводити профілактичні бесіди з батьками з метою посилення контролю за дітьми та попередження травмування дітей в побуті.

                                                                      Протягом  ІІ семестру 2017/2018 н.р.                                                                                                                                                                                                

 

7. Класним керівникам:

1) Урізноманітнювати форми організації роботи з батьками щодо виконання ними своїх обов’язків по вихованню дітей. Проводити роботу щодо підвищення рівня педагогічної компетентності батьків з питань громадянського і морально-правового виховання дітей у сім’ї.

                                                                                     Протягом 2017/2018 н.р.

2) Своєчасно повідомляти відділ освіти Куп’янської РДА про випадки насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми.

                                                                                     Протягом 2017/2018 н.р.

8. Педагогам-організаторам Загоруйко О.С., Шапошніковій О.М.:

1) Підтримувати діяльність органів учнівського самоврядування, сприяти організації діяльності учнів, спрямованої на духовний, інтелектуальний, фізичний розвиток учнів, самоствердження особистості та її соціалізації.                       

                                                                                        Протягом 2017/2018 н.р.

2) Використовувати у своїй роботі ефективний досвід виховної діяльності щодо запобігання негативним проявам в учнівському середовищі.

                                                                                                              Постійно

VІІ СЛУХАЛИ:

    О.В. Клименко, заступника директора з навчально-виховної роботи, щодо опрацювання нового Державного стандарту початкової освіти.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Досконало вивчити для використання в роботі нового Закону України  «Про освіту» і нового Державного стандарту.

2. Довести до відома батьків учнів початкових класів зміст нового Державного стандарту початкової освіти.

 

                                            Голова педагогічної ради:                    Ляшенко Н.М. 

                                        Секретар педагогічної ради:                    Усик Л.В.

 

Приєднані документи:

ПРОТОКОЛ № 9
Переглядів: 367
Дата публікації: 14:49 18.01.2018
Версія для слабо- зорих