Директор школи

Ляшенко Наталя Миколаївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Пошук
Банери

 

ПРОТОКОЛ № 8 від 31.10.2017

ПРОТОКОЛ №8

засідання педагогічної ради

Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

від 31.10.2017

                                                            Голова педагогічної ради – Н.М. Ляшенко

                                                            Секретар педагогічної ради – Л.В. Усик   

                                                            Присутні:  всі члени педагогічної ради.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

2. Про адаптацію учнів 5-го класу до навчання у школі ІІ ступеня.

3. Ведення шкільної документації відповідно до нормативних вимог 2017/2018 н.р.

4. Розвиток творчого потенціалу та ключових життєвих компетентностей учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій.

5. Робота класних керівників щодо профілактики правопорушень та злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму, відвідування учнями школи.

 

І СЛУХАЛИ:

 Ляшенко Н.М., директора школи, яка доповіла про виконання рішень педради від 31.08.2017 протокол №7.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рішення педради від 31.08.2017 протокол № 7 вважати виконаними.

 ІІ СЛУХАЛИ:

  О.В. Клименко, заступника директора з навчально-виховної роботи, яка  інформувала педагогічний колектив про підсумки  адаптації  учнів 5-го класу до умов навчання у школі ІІ ступеня.

                                                                                                   (Довідка додається)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Класному керівнику 5-го класу Коломійцевій М.В.:

1) Приділяти більше уваги учням з низьким соціометричним статусом. Частіше хвалити, доручати виконання завдань у класі, виявляти довіру, залучати їх до активної участі в різних заходах.

2) Проводити тематичні класні години для покращення неформальних відносин між дітьми з використанням активних форм роботи.

3) Провести індивідуальні бесіди з батьками учнів з низьким соціометричним статусом і дати рекомендації для спільної роботи з виховання.

4) Тримати на постійному контролі поведінку учнів на уроках і в позаурочний час.

                                                                                      Протягом 2017/2018 н.р.

2. Учителям-предметникам, які викладають у 5-му класі:

1) Постійно працювати з учнями над формуванням у них глибоких і міцних знань, використовуючи різноманітні форми і методи навчання, інтерактивні методи, постійно звертати увагу на підвищення інтересу учнів до навчання.

2) Здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до учнів, спеціальні завдання для сильних та слабших учнів.

3) Систематизувати типові утруднення учнів з предметів, постійно працювати над ними на уроках.

                                                                                     Протягом 2017/2018 н.р.

ІІІ СЛУХАЛИ:

   Ляшенко Н.М., директора школи,  яка довела до відома присутніх інформацію про ведення шкільної документації. 

                                                                                                 (Довідка додається)

ПОСТАНОВИЛИ:     

1. Стан ведення шкільної документації вважати на належному рівні.

2. Ведення шкільної документації здійснювати відповідно до Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах.

3. Вчителям-предметникам:

1) Не допускати виправлення поточних оцінок на сторінках обліку учнівських досягнень, дат проведення уроків.

2) Вчасно відмічати відсутніх на уроці учнів.

3) Не допускати невчасного запису проведених уроків.

                                                                                    Протягом 2017/2018 н. р.

ІV СЛУХАЛИ:

Третяк Т.М., вчителя математики, з доповіддю «Розвиток творчого потенціалу та ключових життєвих компетентностей учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій».

                                                                                                 (Доповідь додається)

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховний процес закладу, забезпечуючи перехід освіти на новий якісний рівень, гарантуючирозвиток творчих здібностей та життєвої компетентності здобувачів освіти.                                                                                    

                                                                                      Протягом 2017/2018 н.р.

2. Педагогам-предметникам підвищувати свою методичну майстерність щодо використання ІКТ у навчально-виховному процесі для якісного комп’ютерного супроводу уроку.

                                                                                        Протягом 2017/2018 н.р.

 

V СЛУХАЛИ:

  Усик Л.В., педагога-організатора, яка ознайомила присутніх із станом ведення класними керівниками роботи  щодо профілактики правопорушень та злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму, відвідування учнями школи.                                                                                                                          

                                                                                              (Довідка додається)

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Класним керівникам:

1) Урізноманітнювати форми організації роботи з батьками щодо виконання ними своїх обов’язків по вихованню дітей. Проводити роботу щодо підвищення рівня педагогічної компетентності батьків з питань громадянського і морально-правового виховання дітей у сім’ї.

                                                                                     Протягом 2017/2018 н.р.

2) Своєчасно повідомляти відділ освіти Куп’янської РДА про випадки насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми.

                                                                                     Протягом 2017/2018 н.р.

2. Педагогам-організаторам Загоруйко О.С., Шапошніковій О.М.:

1) Підтримувати діяльність органів учнівського самоврядування, сприяти організації діяльності учнів, спрямованої на духовний, інтелектуальний, фізичний розвиток учнів, самоствердження особистості та її соціалізації.                       

                                                                                        Протягом 2017/2018 н.р.

2) Використовувати у своїй роботі ефективний досвід виховної діяльності щодо запобігання негативним проявам в учнівському середовищі.

                                                                                                              Постійно

 

 

                                                                             

                                                Голова педагогічної ради:                    Ляшенко Н.М. 

                                               Секретар педагогічної ради:                    Усик Л.В.

 

 

 

 

Приєднані документи:

ПРОТОКОЛ № 8
Переглядів: 184
Дата публікації: 17:42 06.12.2017
Версія для слабо- зорих