Директор школи

Ляшенко Наталя Миколаївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Пошук
Банери

 

ПРОТОКОЛ № 6 від 15.08.2017

ПРОТОКОЛ № 6

засідання педагогічної ради

Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

від 15.08.2017

                                                            Голова педагогічної ради – Н.М. Ляшенко

                                                            Секретар педагогічної ради – Л.В. Усик  

                                                            Присутні:  всі члени педагогічної ради.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження робочого навчального плану Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Куп’янської  районної ради Харківської області на 2017/2018 навчальний рік.

2.  Про  ведення факультативних занять.

3. Про доцільність навчальної практики, навчальних екскурсій та додаткових канікул для учнів 1-го класу.

4. Про доцільність оцінювання навчальних досягнень учнів у 2-му класі.

 

І СЛУХАЛИ:

  Ляшенко Н.М., директора школи,  яка довела до відома присутніх робочий навчальний план роботи школи на 2017/2018 навчальний рік. Ознайомила з режимом і структурою роботи школи на 2017/2018 навчальний рік. Повторила правила внутрішнього трудового розпорядку. Звернула увагу на охорону праці в школі.

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Петрівської загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів

Куп’янського районної ради Харківської області

на 2017/2018 навчальний рік

І. Загальні засади

  Петрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області здійснює планування своєї діяльності на підставі законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного   стандарту   початкової       загальної   освіти, затверденого постановою Кабінету  Міністрів  України  від  20.04.2011 № 462,  Державного стандарту  базової   і  повної  загальної  середньої  освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністерства України  від 23.11.2011 № 1392,   Положення      про      загальноосвітній навчальний заклад,   затвердженого  постановою   Кабінету  Міністрів   України  від  28.08.2010 №778,  власного Статуту,  забезпечує одержання учнями базової загальної середньої освіти.

Згідно зі Статутом Петрівська ЗОШ І-ІІ ступенів має таку структуру:

школа І ступеню (1-4 класи);

школа ІІ ступеню (5-9 класи).

        Робочий навчальний план Петрівської ЗОШ І-ІІ ступенів на 2017/2018 навчальний рік складено відповідно до державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01),  листів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року      та      навчальні       плани     загальноосвітніх       навчальних     закладів», Департаменту  науки  і   освіти   Харківської   обласної   державної   адміністрації  від 12.06.2017 № 01-38/2401 «Про формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2017/2018 навчальний рік», наказу відділу освіти Куп’янської      районної       державної       адміністрації     Харківської     області від 21.06.2017 № 209 «Про порядок затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів району на  2017/2018 навчальний рік»:

для 1-4-х класів – за додатком 2 Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 1 до робочого навчального плану);

для 5-9-х класів - за додатком 12 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства      освіти     і     науки,      молоді       та       спорту     України

        від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства     освіти і науки України від 29.05.2014 № 664), із змінами, внесеними  наказом Міністерства     освіти і науки України  від 12.12.2014 № 1465 (додаток 2 до робочого навчального плану);

У Петрівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів у 2017/2018 навчальному році укомплектовано 9 класів: 1-4, 5-9.

Враховуючи освітні запити учнів, кадрове, матеріально-технічне  забезпечення школи організовано допрофільне навчання у 8-му класі.

             Мова навчання – українська.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Виконання Державного стандарту освіти здійснюється у повному обсязі із забезпеченням викладання навчальних предметів інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану. Інваріантна складова використана повністю.

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Змістове наповнення предмету фізична культура сформовано відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічної бази закладу, кадрового забезпечення реалізується через базовий  компонент та  варіативні модулі (таблиця 1):

Таблиця 1.

Фізична культура

Клас

№ модуля

Назва модуля

 

 

 

5

 

1

Легка атлетика.

2

Футбол.

3

Настільний теніс.

4

Гімнастика.

5

Бадмінтон.

 

 

 

6

 

1

Легка атлетика.

2

Футбол.

3

Настільний теніс.

4

Гімнастика.

5

Бадмінтон.

 

 

 

7

 

1

Легка атлетика.

2

Футбол.

3

Настільний теніс.

4

Гімнастика.

5

Бадмінтон.

 

 

8

1

Легка атлетика.

2

Футбол.

3

Настільний теніс.

4

Гімнастика.

5

Бадмінтон.

 

 

9

1

Легка атлетика.

2

Футбол.

3

Настільний теніс.

4

Гімнастика.

5

Бадмінтон.

 

Години фізичної культури в 1 – 9-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (зі змінами), від 03.04.2012 № 409 (зі змінами).

Зміст  навчальної програми з трудового навчання орієнтовано на формування в учнів ключових і предметних компетентностей, які покликані наблизити процес навчання до життєвих потреб учнів, їх інтересів та природних здібностей. Зазначена мета досягається шляхом залучення учнів на уроках трудового навчання до проектної діяльності (таблиця 2).

Таблиця 2

Клас

№  та назва проекту

5-6

Брелок.

М’яка пласка іграшка.

Ялинкова прикраса.

Лялька-мотанка.

Закладка для книги.

Серветка.

Торбинка для дрібничок.

Листівка.

9. Сервірування святкового столу

10. Побутові електроприлади в моєму житті

 

7-8

Намисто, підвіска

Заколка для волосся

Текстильні квіти

Корпус для флеш-накопичувача

Скринька.

 Декоративна ваза

Моя зачіска

9

Вироби в етнічному стилі

Нове життя старим речам

Я – споживач

Мій власний стиль

 

 

Викладання навчальних предметів української мови та літературного читання у 2-4-х класах буде здійснюватися згідно навчальних програм з цих предметів як наведено у таблиці 3

І семестр

Клас

Навчальні предмети інваріантної складової

Кількість годин

2 клас

Українська мова

4

2 клас

Літературне читання

3

3 клас

Українська мова

4

3 клас

Літературне читання

3

4 клас

Українська мова

4

4 клас

Літературне читання

3

 

ІІ семестр

Клас

Навчальні предмети інваріантної складової

Кількість годин

2 клас

Українська мова

3

2 клас

Літературне читання

4

3 клас

Українська мова

3

3 клас

Літературне читання

4

4 клас

Українська мова

3

4 клас

Літературне читання

4

 

Навчальні предмети інваріантної складової, які занесені у таблицю 4, будуть викладатися протягом навчального року через тиждень, а саме:

Таблиця 4.

Клас

Навчальні предмети інваріантної складової

Кількість годин

5 клас

Українська мова

3,5

6 клас

Українська мова

3,5

7 клас

Українська мова

2,5

7 клас

Хімія

1,5

8 клас

Історія України

1,5

9 клас

Історія України

1,5

9 клас

Географія

1,5

 

 

Варіативна складова складена з урахуванням потреб учнів, побажання батьків,  фахової  підготовки  педагогічних  кадрів,  матеріальної  бази  кабінетів.

У 1-4-х  класах освітню галузь «Мистецтво» розподілено на два навчальні предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». Додаткові години варіативної частини робочого навчального плану на вивчення цих предметів (по 0,5 год. на тиждень) занесено до інваріативної складової.

З метою розвитку пізнавального інтересу учнів до історії української держави, рідного краю, виховання почуття любові до своєї Вітчизни, національної свідомості, поваги до народних звичаїв та творчості    у 8-9-х  класах введено викладання  спецкурсу «Харківщинознавство» по 1 годині на тиждень.

З метою поглиблення знань про духовний світ у межах православної традиції, притаманні їй основні моральні норми та культурні цінності населення мешканців Слобожанщини та сприянню формуванню цілісної, духовно зрілої особистості у 5-7-х класах введено по 0,5 год на тиждень на вивчення безперервного факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини».

На реалізацію допрофільної підготовки, задоволення освітніх запитів учнів у 8-му класів введено викладання факультативного курсу «Прикладна математика» - 2 години на тиждень та факультативного курсу  «Модуль числа» - 0,5 год. на тиждень.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами) та Державних санітарних правил і норм.

Відповідно до наказу  Міністерства  освіти і   науки    України                    від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України   від  17.08.2012  № 921,  наказ  Міністерства   освіти   і   науки   України

 від 08.04.2016 № 401 мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості становить - 4 учні.

Вивчення предметів, спецкурсів, факультативних курсів  будуть проводитись за державними програмами,  затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством освіти і науки України, та регіональними, схваленими Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України (додаток 4, 5 до робочого навчального плану). Оцінювання навчальних досягнень учнів під час вивчення факультативних курсів не здійснюється   (рішення педагогічної ради від 15.08.2017 № 6)

ІІІ. Структура 2017/2018 навчального року.

На виконання  статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - Днем знань  і закінчується не пізніше 1 липня 2018 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

          І семестр - з 1 вересня по 30 грудня 2017 року;

ІІ семестр - з 15 січня по 25 травня 2018 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно,

 осінні -  з 21 жовтня   по 29 жовтня 2017 року;

 зимові -  з 30 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року;

 весняні -  з 24 березня   по 1 квітня 2018 року.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за погодженням з  відділом освіти Куп’янської  районної державної адміністрації можуть вноситись зміни до структури навчального року та графіку учнівських канікул.

Навчальна практика та навчальні екскурсії, додаткові канікули для учнів  1-го класу не проводитимуться (рішення педагогічної ради, протокол від 15.08.2017 № 6  )

Закінчується навчальний рік річним оцінюванням рівня навчальних досягнень учнів усіх класів, державною підсумковою атестацією випускників початкової, основної школи.

Державна підсумкова атестація проводитиметься відповідно  до  чинного законодавства України у терміни, визначені Міністерством науки і освіти   України.

Режим роботи закладу – п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

 

Директор школи                                      Н.М.  Ляшенко

                                                              

Приєднані документи:

Протокол № 6 (2017)
Переглядів: 156
Дата публікації: 19:35 14.09.2017
Версія для слабо- зорих