Директор школи

Ляшенко Наталя Миколаївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Пошук
Банери

 

ПРОТОКОЛ №5 від 26.05.2017

ПРОТОКОЛ №5

засідання педагогічної ради

Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

від 26.05.2017

                                                            Голова педагогічної ради – Н.М. Ляшенко

                                                            Секретар педагогічної ради – Л.В. Усик    

                                                          Присутні:  всі члени педагогічної ради.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виконання рішень педради від 27.04.2017 протокол №4.

2. Про робочі навчальні плани на 2017/2018 навчальний рік.

3. Про підсумки ДПА у 4 класі.

4. Про підсумки запровадження Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти у 2016/2017 н.р.

5. Про результати спільної роботи вчитель-учень: «Успішність учня – якість роботи вчителя».

6. Про перевід учнів 1-4, 5-8-х класів до наступних класів.

7. Про нагородження учнів Похвальними листами і грамотами

 

І СЛУХАЛИ:

 Ляшенко Н.М., директора школи, яка доповіла про виконання рішень педради від 27.04.2017 протокол №4.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рішення педради від 27.04.2017 протокол № 4 вважати виконаними.

 

ІІ СЛУХАЛИ:

Клименко О.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка

Ознайомила присутніх з проектом робочого навчального плану на 2017/2018 навчальний рік.

                                                                                                   (Проект додається)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Взяти інформацію до відома

2. Погодити проект робочого навчального плану на 2017/2018 навчальний рік.

 


ІІІ СЛУХАЛИ:

Усик Л.В. яка доповіла про підсумки ДПА у 4 класі та зачитала узагальнену інформація про проведення ДПА учнів 4-го класу Петрівської  загальноосвітньої навчальної школи І – ІІ ступенів Куп'янського району  у 2016/2017 навчальному році

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний предмет

Кількість учнів 4-го класу

Складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий                                      1-3 бала

середній                                                     4-6 балів

достатній                                           7-9 балів

високий                                                      10-12 балів

1

Українська мова

8

8

0

4

4

0

2

Літературне читання

8

8

0

1

4

3

3

Математика

8

8

0

4

3

1

 

                                                                                               

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Взяти інформацію до відома.

2. Вважати проведення державної підсумкової атестації на належному рівні

                                                                                             

ІV СЛУХАЛИ:

О.В. Клименко, заступника директора з навчально-виховної роботи, яка

Ознайомила присутніх з доповіддю «Про підсумки запровадження Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти у 2016/2017 н.р.»

(Доповідь додається)

ПОСТАНОВИЛИ:

Продовжити роботу щодо впровадження нового Державного стандарту базової загальної освіти у 9-му класі

Протягом 2017/2018 навчального року

Підвищити якість підготовки вчителів до уроків на засадах компетентнісного підходу

Протягом 2017/2018 навчального року

Продовжити роботу з обдарованими та здібними учнями щодо підвищення рівня результатів у олімпіадах та конкурсах

Протягом 2017/2018 навчального року

V СЛУХАЛИ:

         Тур В.І., вчителя початкових класів, яка виступила з доповіддю «Успішність учня – якість роботи вчителя»

(Доповідь додається)

ПОСТАНОВИЛИ:

Взяти доповідь до відома та використання в роботі.

Постійно

VІ СЛУХАЛИ:

         Ляшенко Н.М., директора школи, яка повідомила, що відповідно до Порядку переведення учнів(вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, на підставі результатів річного оцінювання знань учнів (крім першого класу) та державної підсумкової атестації(для випускників початкової школи), необхідно проаналізувати успішність учнів  та прийняти рішення про переведення учнів школи до наступних класів.

ВИСТУПИЛИ:

         Тур В.І., класний керівник 1-го класу, яка сказала, що учні в першому класі не атестуються, оцінюються вербально. Запропонувала перевести учнів в кількості 10 чоловік до наступного класу.

         Загоруйко О.С., класний керівник 2-го класу, яка сказала, що учні в другому класі не атестуються, оцінюються вербально(протокол педагогічної ради №6 від 31.08.2016). Запропонувала перевести учнів в кількості 8 чоловік до наступного класу.

Добровольська Н.В., класний керівник 3-го класу, яка повідомила, що високий рівень навчальних досягнень має Єрмолаєнко В. (20%), достатній рівень навчальних досягнень має Солодкий К. (20%), Середній рівень навчальних досягнень мають 3 учні(60%). Початковий рівень відсутній. Запропонувала перевести учнів в кількості 5 чоловік до наступного класу.

Усик Л.В., класний керівник 4-го класу, яка повідомила, що високий рівень навчальних досягнень відсутній, достатній рівень навчальних досягнень мають 3 учні (38%), середній рівень навчальних досягнень мають 5 учнів(62%). Початковий рівень відсутній. Запропонувала перевести учнів в кількості 8 чоловік до наступного класу.

Третяк Т.М., класний керівник 5-го класу, яка повідомила, що високий рівень навчальних досягнень мають 2 учні(17%), достатній рівень навчальних досягнень мають 4 учні (33%), середній рівень навчальних досягнень мають 6 учнів(50%). Початковий рівень відсутній. Запропонувала перевести учнів в кількості 12 чоловік до наступного класу.

Лебединська О.С., класний керівник 6-го класу, яка повідомила, що високий рівень навчальних досягнень відсутній, достатній рівень навчальних досягнень мають 3 учні (38%), середній рівень навчальних досягнень мають 5 учнів(62%). Початковий рівень відсутній. Запропонувала перевести учнів в кількості 8 чоловік до наступного класу.

Дудіна О.Д., класний керівник 7-го класу, яка повідомила, що високий рівень навчальних досягнень відсутній, достатній рівень навчальних досягнень має 1 учень (17%), середній рівень навчальних досягнень мають 5 учнів(83%). Початковий рівень відсутній. Запропонувала перевести учнів в кількості 6 чоловік до наступного класу.

Бойко В.М., класний керівник 8-го класу, яка повідомила, що високий рівень навчальних досягнень відсутній, достатній рівень навчальних досягнень мають 2 учні (29%), середній рівень навчальних досягнень мають 5 учнів(71%). Початковий рівень відсутній. Запропонувала перевести учнів в кількості 7 чоловік до наступного класу.

ПОСТАНОВИЛИ:

На підставі результатів річного оцінювання знань учнів (крім першого класу) та Державної підсумкової атестації для випускників початкової школи перевести учнів до наступних класів:

учнів 1-го класу:

1. Боцу Валентина Валерійовича

2. Гузєєва Дмитра Сергійовича

3. Єрюкіну Аліну Віталіївну

4. Капля Альбіну Сергіївну

5. Казаченко Олену Єгорівну

6. Козаченко Альбіну Ігорів

7. Мерзляченка Рустама Миколайовича

8. Раклевського Миколу Миколайовича

9. Тур Назара Ігоровича

10. Шляпіну Катерину В’ячеславівну

Всього у 2 класі: 10 учнів.

учнів 2-го класу:

1. Вітрібінчука Іраклія Кахаберовича

2. Козаченко Віолету Ігорівну

3. Козаченка Яна Ігоровича

4. Мерзляченка Олексія Миколайовича

5. Юдіна Дениса Юрійовича

6. Країло Надію Володимирівну

7. Казаченко Римму Андріївну

8. Казаченка Сергія Андрійовича

Всього у 3 класі: 8 учнів.

учнів 3-го класу:

1. Боцу Андрія Валерійовича

2. Єрмолаєнко Валерію Сергіївну

3. Козаченко Рузалію Василівну

4. Рибалкіну Любов В’ячеславівну

5. Солодкого Кіріла Миколайовича

Всього у 4 класі: 5 учнів.

учнів 4-го класу:

1. Болдир Юлію Андріївну

2. Боцу Ольгу Валеріївну

3. Бусову Євгенію Олексіївну

4. Мерзляченка Романа Миколайовича

5. Раклевську Аліну Миколаївну

6. Рибалкіна Олександра В’ячеславовича 

7. Рибалкіну Надію В’ячеславівну

8. Гоха Олександра Олександровича

Всього у 4 класі: 8 учнів.

         учнів 5-го класу:

1. Бурлуцького Іллю Івановича

2. Вітрібінчука Олександра Кахаберовича

3. Єрюкіну Карину Віталіївну

4. Китаєва Микиту Євгенійовича

5. Козаченко Наталію Василівну

6. Лобаса Артема Вадимовича 

7. Ляшенка Данила Олександровича

8. Півовар Єлизавету В’ячеславівну

9. Раклевську Ірину Миколаївну

10. Сакаля Владислава Денисовича

11. Країло Аліну Володимирівну

12. Казаченко Наталю Андріївну

Всього у 6 класі: 12 учнів.

учнів 6-го класу:

1. Боцу Артура Валерійовича

2. Болдира Дмитра Андрійовича

3. Бусова Дмитра Олексійовича

4. Вітрібінчука Костянтина Кахаберовича

5. Раклевського Василя Владиславовича 

6. Шило Анастасію Сергіївну

7. Юдаєву Карину Сергіївну

8. Щиру Діану Сергіївну

Всього у 7 класі: 8 учнів.

учнів 7-го класу:

1. Вітрібінчук Гуліко Кахаберівну

2. Канцедал Олександру Сергіївну

3. Рибалкіна Ігоря Віталійовича

4. Боцу Миколу Валерійовича

5. Раклевську Катерину Владиславівну

6. Бурлуцьку Русаліну Іванівну

Всього у 8 класі: 6 учнів.

учнів 8-го класу:

1. Бусову Анжеліку Олексіївну

2. Вітрібінчука  Джумбера Кахаберовича

3. Вітрібінчука Заура Кахаберовича 

4. Жукову Крістіну Олексіївну

5. Єфремова Сергія Сергійовича

6. Слюсаренко Ірину Олександрівну

7. Філонову Єлизавету Валентинівну

Всього у 9 класі: 7 учнів.

Всьго учнів по школі: 64 учні.

 

VІІ СЛУХАЛИ:

         Ляшенко Н.М., директора школи, яка довела до відома присутніх інформацію про нагородження учнів Похвальними листами за високі досягнення у навчанні.

ВИСТУПИЛИ:

         Добровольську Н.В., класного керівника 3-го класу, яка оголосила прізвище претендента на нагородження Похвальним листом;

         Третяк Т.М., класного керівника 5-го класу, яка оголосила прізвища претендентів на нагородження Похвальними листами.

ПОСТАНОВИЛИ:

Заслухану інформацію взяти до відома.

Погодити список учнів на нагородження Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» за результатами навчальних досягнень 2016/2017 навчальному році у такому складі:

Єрмолаєнко Валерія 3 клас

Китаєв Микита 5 клас

Ляшенко Данило 5 клас

 

 

                                                                                                            

                                            Голова педагогічної ради:                    Ляшенко Н.М.     

                                          Секретар педагогічної ради:                     Усик Л.В.

 

Приєднані документи:

Протокол №5
Переглядів: 183
Дата публікації: 13:58 16.06.2017
Версія для слабо- зорих