Директор школи

Ляшенко Наталя Миколаївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Пошук
Банери

 

ПРОТОКОЛ №1 від 30.01.2017

ПРОТОКОЛ №1

засідання педагогічної ради

Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

від 30.01.2017

                                                            Голова педагогічної ради – Н.М. Ляшенко

                                                            Секретар педагогічної ради – Л.В. Усик                                

                                                            Присутні:  всі члени педагогічної ради.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад.

2. Про організацію цивільної оборони у школі у 2017 році.

3. Про формування в учнів 8-го класу пізнавального інтересу до навчання та роботу педагогічного колективу над впровадженням  Державного стандарту базової школи.

4. Про роботу з наступності в освітній роботі. Класно-узагальнюючий контроль у 5-му класі.

 

 І СЛУХАЛИ:

 Ляшенко Н.М., директора школи, яка доповіла про виконання рішень педради від 23.12.2016 протокол №8.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рішення педради від 23.12.2016 протокол № 8 вважати виконаними.

 

  ІІ СЛУХАЛИ:

Ляшенко Н.М., директора школи, яка інформувала педагогічний колектив про підсумки виконання плану основних заходів цивільного захисту у 2016 році та ознайомила із завданнями на 2017 рік.

                                                                                                  (Довідка додається )

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Навчання співробітників і учнів школи з ЦЗ здійснювати з урахуванням обстановки, яка може скластися в разі виникнення НС техногенного, природного та військового характеру:

1) Викладацький склад навчати за 12-годинною програмою в групі НШ ЦЗ, удосконалювати знання педагогів з основ ЦЗ під час проведення Дня ЦЗ.

2) Учнів навчати основ ЦЗ і ОБЖ згідно з програмою Міністерства освіти і науки України.

2. Провести День ЦЗ.

                                                                                                            Квітень 2017

3. Навчальний рік у системі ЦЗ почати з 27 січня і закінчити 24 листопада 2017 р. Межі навчального року для учнів визначити згідно з програмами Міністерства освіти і науки України.

  ІІІ СЛУХАЛИ:

  О.В. Клименко, заступника директора з навчально-виховної роботи, про формування в учнів 8-го класу пізнавального інтересу до навчання та роботу педагогічного колективу над впровадженням  Державного стандарту базової школи.

                                                                                                  (Довідка додається )

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Учителям-предметникам, які викладають у 8-му класі:

1) Звернути увагу на рівень підготовки учнями домашніх завдань

                                                                                                Протягом ІІ семестру

2) Приділити особливу увагу учням , які можуть мати достатній рівень навчальних досягнень, а також підвищити пізнавальний інтерес учнів до навчання, враховуючи диференційований підхід до кожного з них.

                                                                                                Протягом ІІ семестру

2. Класному керівнику Бойко В.М.:

1) Вказати на формалізм у проведенні класних годин та виховних заходів.

                                                                                                                     Постійно

2) Залучати органи самоврядування, батьків до роботи з підлітками.

                                                                                                                     Постійно

3) Ознайомити батьків з результатами прведеного контролю.

                                                                                          Протягом лютого 2017 р.

3. Усім учителям школи забезпечувати неухильне виконання навчальних програм та Державного стандарту під час здійснення навчально-виховного процесу з учнями на уроках.

                                                                                                                     Постійно

ІV СЛУХАЛИ:

  О.В. Клименко, заступника директора з навчально-виховної роботи,  про роботу з наступності в освітній роботі, класно-узагальнюючий контроль у 5-му класі.   

                                                                                                   (Довідка додається)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Класному керівнику 5-го класу:

1) Приділяти більше уваги учням з низьким соціометричним статусом, доручати виконання завдань у межах класу, проявляти довіру, залучатиїх до активної участі в різних заходах.

                                                                                                                     Постійно

2) Провести індивідуальні бесіди з батьками учнів з низьким соціометричним статусом і дати рекомендації для спільної роботи з виховання.

                                                                                                                     Постійно

3) Забезпечити належний рівень ведення учнівських щоденників.

                                                                                                                     Постійно

2. Учителям-предметникам, які викладають у 5-му класі:

1) Взаємовідносини з учнями будувати на переконанні, спокійному та доброзичливому тоні спілкування.

                                                                                           Протягом 2016/2017 н.р.

2) Підтримувати у дітей зацікавленість до навчальної діяльності.

                                                                                                                     Постійно

3) У навчанні враховувати індивідуальні особливості учнів.

                                                                                                                     Постійно

3. Батькам:

1) Більше спілкуватися з дітьми, цікавитися їх успішністю, взаєминами з однолітками, вчителями.

                                                                                                                     Постійно

2) Підтримувати спокій і стабільну атмосферу вдома.

                                                                                                                     Постійно

 

                                            Голова педагогічної ради:                    Ляшенко Н.М.

                                      Секретар педагогічної ради:                  Усик Л.В.

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Приєднані документи:

педрада №1 30.01.17
Переглядів: 378
Дата публікації: 15:30 30.01.2017
Версія для слабо- зорих