Директор школи

Ляшенко Наталя Миколаївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Пошук
Банери

 

ПРОТОКОЛ №8 від 23.12.2016

ПРОТОКОЛ №8

засідання педагогічної ради

Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

від 23.12.2016

                                                                                                                                                                  Голова педагогічної ради – Н.М. Ляшенко

                                                                                                                                                                 Секретар педагогічної ради – Л.В. Усик                                

                                                                                                                                                                  Присутні:  всі члени педагогічної ради.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад.

2. Про хід впровадження технологій особистісно зорієнтованого виховання в школі.

3. Про об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів 3-8-х класів.

4. Методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності на уроках математики. Стан викладання математики в 5-6-х  класах.

5. Про підсумки участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад у 2016/2017 н.р.

6. Про стан виховної роботи в школі за І семестр 2016/2017 н.р.

7. Про стан методичної роботи в школі за І семестр 2016/2017 н.р.

8. Стан попередження дитячого травматизму за І семестр.

9. Стан попередження правопорушень та злочинності серед учнів за І семестр 2016/2017 н.р.

 І СЛУХАЛИ:

 Ляшенко Н.М., директора школи, яка доповіла про виконання рішень педради від 30.11.2016 протокол №7.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рішення педради від 30.11.2016 протокол № 7 вважати виконаними.

  ІІ СЛУХАЛИ:

   Тур В.І, педагога-організатора, яка ознайомила присутніх з доповіддю «Впровадження технологій особистісно зорієнтованого виховання в школі».                                    

                                                                                              (Доповідь додається)

  ПОСТАНОВИЛИ:

1. Взяти до відома доповідь Тур В.І.

2. Використовувати в роботі особистісно зорієнтовані виховні технології.

                                                                                                                     Постійно

3. Впроваджувати в навчально-виховний процес освітні інновації.

                                                                                                                     Постійно

ІІІ СЛУХАЛИ:

Клименко О.В., заступника директора з навчально-виховної роботи,  яка доповіла про перевірку записів у класних журналах, щоденниках учнів та зроблений аналіз об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів 3-8-х класів за І семестр  2016/2017 н.р.

                                                                                                  ( Довідка додається)

Виступили:

          Косенко І.А., класний керівник 3-го класу, яка повідомила, що в класі навчається 5 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень – 1 учень, достатній рівень – 1 учень, середній рівень – 3 учні, початковий рівень відсутній.

Усик Л.В., класний керівник 4-го класу, яка сказала, що в класі навчається 8 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень відсутній, достатній рівень – 3 учні, середній рівень – 5 учнів, початковий рівень відсутній.

Третяк Т.М., класний керівник 5-го класу, яка сказала, що в класі навчається 12 учнів. Високий рівень – 2 учні, достатній рівень – 2 учні,  середній рівень – 8 учнів, початковий рівень відсутній.

           Козир Р.М., класний керівник 6-го класу, яка доповіла, що в класі навчається 8 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень відсутній, достатній рівень – 2 учні, середній рівень – 6 учнів, початковий рівень відсутній.

Дудіна О.Д., класний керівник 7-го класу, яка сказала, що в класі навчається 6 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень відсутній, достатній рівень  відсутній, середній рівень – 6 учнів, початковий рівень відсутній.

Бойко В.М., класний керівник 8-го класу, яка сказала, що в класі навчається 9 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень відсутній, достатній рівень відсутній, середній рівень – 9 учнів, початковий рівень відсутній.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Забезпечити дотримання вчителями чинних критеріїв та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів у школі.  

                                                                                                                     Постійно

2. Виконувати план заходів педагогічного колективу школи, щодо підвищення якості знань учнів.

                                                                      Протягом  ІІ семестру 2016/2017 н.р.                                                                                                                                                                                                

ІV СЛУХАЛИ:

  Третяк Т.М., вчителя математики, з доповіддю «Методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності на уроках математики».

                                                                                              (Доповідь додається)

Клименко О.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка повідомила про перевірку стану викладання математики.

                                                                                              (Довідка додається)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Взяти до відома доповідь Третяк Т.М. та довідку про стан викладання математики.

 

 

 

 

 V СЛУХАЛИ:

  Клименко О.В., заступника директора з навчально-виховної роботи,  про підсумки участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад у 2016/2017 н.р.                                                                                                       

                                                                                                  (Довідка додається)

  ПОСТАНОВИЛИ:

1. Визнати переможцями та нагородити дипломами ІІІ ступенів учнів, які посіли призове ІІІ місце в (ІІ) районному  етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів: Болдир Дмитро (6 клас) – математика, Філонова Єлизавета (8 клас) – трудове навчання.

2. Проаналізувати якісні показники участі загальноосвітніх навчальних закладів у І, ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів та обговорити їх підсумки на засіданняхшкільних методичних об’єднань.

                                                                                                       Лютий 2017 року

 

VІ СЛУХАЛИ:

  Загоруйко О.С., педагога-організатора, яка дала повний  аналіз виховної роботи за І семестр 2016/2017 н. р.                                                                                                                                        

                                                                                                   (Довідка додається)

  ПОСТАНОВИЛИ:

1. Продовжити виконувати головні завдання виховної роботи в школі: гуманізація виховного процесу в школі; підтримка та укріплення шкільних традицій; удосконалення методичної майстерності педагога спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.

                                                                                                                 Постійно

2. Провести певну роботу, спрямовану на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю; приділяти увагу превентивному вихованню учнів.

                                                                      Протягом  ІІ семестру 2016/2017 н.р.

3. Систематично проводити роботу щодо запобігання дитячого травматизму в школі.

                                                                      Протягом  ІІ семестру 2016/2017 н.р.

4. Продовжувати роботу з батьками на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

                                                                      Протягом  ІІ семестру 2016/2017 н.р.                                                                                                                                                                                              

VІІ СЛУХАЛИ:

    О.В. Клименко, заступника директора з навчально-виховної роботи, яка дала повний аналіз методичної роботи за І семестр 2016/2017 н.р.

                                                                                                   (Довідка додається)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Через вивчення та впровадження інновацій та сучасних технологій, перспективного досвіду в навчально-виховний процес підвищувати якість знань.

                                                                                                                Постійно

2. Керівникам шкільних методичних формувань провести попередню діагностику та скласти проекти планів роботи на ІІ семестр 2016/2017 н.р.

                                                                                                        До 03.01.2017

3. Посилити роботу з підготовки школярів до олімпіад.

                                                                                                                  Постійно

4. Активізувати участь вчителів школи у конкурсах «Учитель року», «Класний керівник».

 

VІІІ СЛУХАЛИ:

   Н.М. Ляшенко, директора школи, про результати перевірки стану попередження дитячого травматизму в школі.

                                                                                                   (Довідка додається)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Класним керівникам продовжити роботу з охорони життя та здоров’я учнів. Організувати Дні безпеки в закладі.

                                                                                                                                            Протягом  ІІ семестру 2016/2017 н.р.                                          2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи контролювати дотримання нормативно-законодавчої бази з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

                                                                                                                                            Протягом  ІІ семестру 2016/2017 н.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3. Класним керівникам систематично проводити профілактичні бесіди з батьками з метою посилення контролю за дітьми та попередження травмування дітей в побуті.

                                                                                                                                              Протягом  ІІ семестру 2016/2017                                                                                                                                                                                                 

  ІХ СЛУХАЛИ:

Ляшенко Н.М., директора школи, про результати перевірки стану попередження злочинності та правопорушень серед учнів школи (наказ № від   

                                                                                              (Довідка додається)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Педагогу-організатору Загоруйко О.С.:

1) Залучати до профілактичної роботи з учнями представників правоохоронних органів.

Протягом ІІ семестру 2016/2017 н.р.

2) Посилити контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, щотижня аналізувати стан відвідування, використовуючи дані загальношкільного обліку.

                                                         Постійно

2. Класним керівникам 1-9 класів проводити роботу з батьками по залученню  дітей до здорового способу життя.

                                                                                   Протягом  ІІ семестру 2016/2017н.р.                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                            Голова педагогічної ради:                    Ляшенко Н.М.

                                           Секретар педагогічної ради:                  Усик Л.В.

Приєднані документи:

протокол 8
Переглядів: 147
Дата публікації: 10:27 23.12.2016
Версія для слабо- зорих