Директор школи

Ляшенко Наталя Миколаївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Пошук
Банери

 

ПРОТОКОЛ № 1 від 25.03.2016

ПРОТОКОЛ №1

засідання педагогічної ради

Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

від 25.03.2016

Голова педагогічної ради – Н.М. Ляшенко

Секретар педагогічної ради – Л.В. Усик

Присутні: всі члени педагогічної ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про хід виконання рішень попередньої педради.

2. Класно-узагальнюючий контроль у 7 класі.

3. Інноваційний підхід до проведення сучасного уроку.

4. Про вибір предмету на ДПА у 9 класі.

5. Стан попередження злочинності та правопорушень серед учнів школи.

І СЛУХАЛИ:

Ляшенко Н.М., директора школи, яка доповіла про виконання рішень педради від 25.12.2015 протокол №8.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рішення педради від 25.12.2015 протокол № 8 вважати виконаними.

ІІ СЛУХАЛИ:

Клименко О.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка ознайомила педагогічний колектив з результатами перевірки стану викладання предметів, якості знань учнів, стану виховної роботи в 7-му класі. Адміністрацією школи відвідані та проаналізовані уроки з усіх предметів, виховні заходи; перевірена документація (робота з класними журналами, щоденники та зошити учнів); зроблено аналіз активності учнів на уроках та поведінки на перервах; відвідування школи; проаналізовано навантаження дітей і зайнятість в урочний та позаурочний час; здійснено спостереження за учнями, схильними до порушень Статуту школи, і методами роботи класного керівника з учнями та їх батьками; проведено анкетування учнів і вчителів.

Перевіркою встановлено наступне:

В 7-му класі навчається 7 учнів. Хлопців – 5. Дівчат – 2.

Класний керівник – Бойко Валентина Миколаївна, вчитель української мови та літератури, спеціаліст І категорії. Педстаж – 29 років.

Віковий склад учнів відповідає нормам.

Соціальний стан сімей такий:

багатодітні – 3

малозабезпечені – 0.

Відвідані в 7-му класі уроки свідчать про те, що вчителі – предметники обізнані з психологічними і фізичними особливостями дітей, їх індивідуальними даними, прикладають чимало зусиль для організації ефективного процесу навчання та виховання учнів.

Вчителі Бойко В.М. (українська мова), Роженцова Л.О. (алгебра, геометрія), Ляшенко Н.М. (біологія), Третяк Т.М. (фізика, інформатика) використовують на уроках методи інтерактивного навчання в різних формах, намагаючись підняти рівень знань від репродуктивного до конструктивного і творчого, розвивають активне, самостійне, творче мислення, здатність абстрагувати й узагальнювати, розмірковувати, робити висновки. Але більше уваги в процесі навчання приділяють сильним учням.

Перевірка зошитів показала, що всі вчителі великими зусиллями добиваються наявності зошитів в учнів.

Перегляд щоденників виявив наступне: класний керівник 7-го класу Бойко В.М. не завжди ретельно перевіряє щоденники, не вказує кількість пропущених занять наприкінці тижня; доводить до відома батьків успішність учнів, поведінку, висловлює подяку і учням, і батькам, записує проведені бесіди тощо. На підставі аналізу стану виховної роботи в 7-му класі можна зазначити, що педагогічний колектив проводить цілеспрямовану роботу на основі індивідуального підходу щодо профілактики правопорушень серед учнів 7-го класу. Кожен учитель володіє психологічними знаннями про індивідуальні особливості учнів, постійно вивчає здібності та нахили дітей.

(Довідка додається)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вчителям-предметникам:

1) Посилити вимоги до виконання учнями 7-го класу своїх обов`язків.

Протягом ІІ семестру 2015/2016

2) Підвищити рівень володіння сучасними педагогічними технологіями, спрямованими на формування та розвиток компетентностей учнів; проводити діагностичний моніторинг якості знань, виявляти недоліки в роботі та усувати їх.

Протягом 2016/2017

3) Розвивати мотивації до навчання та самоосвітню діяльність школярів з метою покращення стану навчально-виховної роботи в даному класі.

Протягом 2016/2017

4) Підтримувати тісний зв’язок з батьками.

Протягом 2016/2017

5) Залучати семикласників до позакласної роботи, участі в спортивних змаганнях.

Протягом ІІ семестру 2015/2016

2. Класному керівникові Бойко В.М.:

1) Корегувати план виховної роботи, враховуючи потреби класного колективу та вікові особливості.

Протягом ІІ семестру 2015/2016

2) Особливу увагу звернути на профілактику правопорушень та формування дитячого колективу. Постійно

3) Залучати до підготовки та проведення виховних заходів батьків, дітей, схильних до правопорушень; активізувати роботу батьківського лекторію.

Постійно

4) Забезпечити батьків консультаціями спеціалістів різних служб (медичних працівників, працівників правоохоронних органів, служби у справах неповнолітніх).

Протягом 2016/2017

ІІІ СЛУХАЛИ:

Тур В.І., вчителя початкових класів, з доповіддю «Інноваційний підхід до проведення сучасного уроку». ( Доповідь додається)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Педагогічним працівникам взяти матеріал до відома для опрацювання та використання в своїй практиці.

Протягом року

ІV СЛУХАЛИ:

Клименко О.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, про вибір предмету на ДПА у 9 класі. Вирішено вибрати для проведення ДПА в 9 класі навчальний предмет – географія ( письмово).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити предметом для проходження ДПА в 9 класі за курс базової середньої освіти в 2016 році за вибором навчального закладу – географію (письмово).

2. Учителю географії Кочергіній Т.В. підготувати і здати на затвердження атестаційні матеріали.

До 01.05.2016

3. Третяк Т.М., класному керівнику 9 класу, довести інформацію про затвердження предмету за вибором школи до відома учнів та їхніх батьків.

Березень

V СЛУХАЛИ:

Ляшенко Н.М., директора школи, про результати перевірки стану попередження злочинності та правопорушень серед учнів школи (наказ № 40 від 24.03.2016).

(Довідка додається)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Педагогу-організатору Загоруйко О.С.:

1) Залучати до профілактичної роботи з учнями представників правоохоронних органів.

Протягом ІІ семестру 2015/2016

2) Посилити контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, щотижня аналізувати стан відвідування, використовуючи дані загальношкільного обліку.

Постійно

2. Класним керівникам 1-9 класів проводити роботу з батьками по залученню дітей до здорового способу життя.

Постійно

Голова педагогічної ради: Ляшенко Н.М.

Секретар педагогічної ради: Усик Л.В.

Переглядів: 412
Дата публікації: 15:54 02.12.2016
Версія для слабо- зорих