Директор школи

Ляшенко Наталя Миколаївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Пошук
Банери

 

ПРОТОКОЛ № 2 від 27.05.2016

ПРОТОКОЛ №2

засідання педагогічної ради

Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

від 27.05.2016

 

Голова педагогічної ради - Ляшенко Н.М.

Секретар педагогічної ради - Усик Л.В.

Присутні: всі члени педагогічної ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.     Про результати ДПА в 4-му класі.  

2.     Про звільнення учнів 9-го класу від ДПА.

3.     Про відрахування учениці 8-го класу Кириченко Людмили.

4.     Про закінчення учнями 1- 4, 5-8 класів  2015/2016 навчального року та переведення їх до наступних класів.

І СЛУХАЛИ:

Клименко О.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка повідомила про проведення державної  підсумкової атестації учнів 4-го класу.

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940»,  від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015   № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015             № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за                        № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2015/2016 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та на підставі наказу відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації від 14.04.2016 №132 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району»

ДПА в 4-му класі було проведено за матеріалами, затвердженими адміністрацією школи, методичним об’єднанням вчителів початкових класів у встановлені терміни:

№ з/п

Дата проведення ДПА

Час початку ДПА

Клас, у якому проводиться ДПА

Назва предмету

1

12 травня 2016 р.

 

10 год 05 хв

4 клас

Літературне читання

2

17 травня 2016 р.

10 год 05 хв

4 клас

Математика

 

3

19 травня 2016 р.

10 год 05 хв

4 клас

Українська мова

На атестацію учні з’явилися вчасно, порушень під час  проведення ДПА не було. Результати ДПА занесені до протоколу, класного журналу

Навчаль

ний предмет

Кількість

учнів у

класі

Склали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

Початковий 1-3 бали

Середній

4-6 балів

Достатній

7-9 балів

Високий

10-12 балів

Літератур

не читання

16

16

0

2

8

6

Математи

ка

 

16

16

0

6

4

6

Українсь

ка мова

16

16

0

6

4

6

ВИСТУПИЛИ:

Тур В.І., класний 4-го класу, яка сказала, що в 4-му класу ДПА пройшла без порушень, роботи вчасно перевірені, зроблено аналіз типових помилок.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.     Проведення ДПА в 4-му класі вважати такою, що проведено без порушень відповідно до чинних нормативних документів.

     2. Результати підсумкових контрольних робіт узагальнити та подати до відділу освіти.

До 20.05.2016

 

ІІ СЛУХАЛИ:

Клименко О.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка повідомила педагогічний колектив про те, що звільнених учнів від ДПА в 2015/2016 н.р. немає.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.     Організувати роботу щодо проведення ДПА в 9-му класі.

 

ІІІ СЛУХАЛИ:

Клименко О.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка повідомила про відрахування зі складу учнів  8-го класу Кириченко Людмили Федорівни.

Відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646, п. 8 Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 762 від 14.05.2015, у зв’язку з невідвідуванням навчальних занять з 11.11.2015 року по 27.05.2016 року та за відсутності будь-яких відомостей щодо місця проживання учениці 8 класу Кириченко Людмили Федорівни

ПОСТАНОВИЛИ:

         Відрахувати Кириченко Людмилу Федорівну зі складу учнів 8-го класу 27.05.2016 р.

 

IV СЛУХАЛИ:

Клименко О.В., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка сказала, що на підставі річних досягнень учнів перевести учнів 1-4 класів та учнів 5-8 класів до наступних.

На виконання ст.35 Закону України «Про освіту», ст.ст.6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»,  порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 762 від 14.05.2015, ст.ст. 19, 20, 21, 22, 26, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2010 р. № 464, п.п.2, 5, 27, «Примірного стандарту ЗНЗ», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 р. № 284, на підставі річних досягнень учнів перевести учнів 1-4 класів  та учнів 5-8 класів до наступних класів

ВИСТУПИЛИ:

Загоруйко О.С., класний керівник 1-го класу, яка сказала, що за результатами вербального оцінювання всі 9 учнів встигають та засвоїли програмний матеріал.

Косенко І.А., класний керівник 2-го класу, яка повідомила, що в класі навчається 5 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень – 1 учень, достатній рівень – 1 учень, середній рівень – 3 учні, початковий рівень відсутній.

Усик Л.В., класний керівник 3-го класу, яка сказала, що в класі навчається 8 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень відсутній, достатній рівень – 3 учні, середній рівень – 5 учнів, початковий рівень відсутній.

Тур В.І., класний керівник 4-го класу, яка доповіла, що на підставі протоколів ДПА учні класу переводяться до основної школи. В класі навчається 16 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень – 5 учнів, достатній рівень – 6 учнів, середній рівень – 5 учнів, початковий рівень відсутній.

Козир Р.М., класний керівник 5-го класу, яка доповіла, що в класі навчається 7 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень відсутній, достатній рівень – 3 учні, середній рівень – 4 учні, початковий рівень відсутній.

Захаренко Л.П., класний керівник 6-го класу, яка сказала, що в класі навчається 6 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень відсутній, достатній рівень – 1 учень, середній рівень – 5 учнів, початковий рівень відсутній.

Бойко В.М., класний керівник 7-го класу, яка сказала, що в класі навчається 7 учнів. Всі учні навчаються відповідно своїм здібностям, всі засвоїли програмний матеріал: високий рівень відсутній, достатній рівень відсутній, середній рівень – 7 учнів, початковий рівень відсутній.

Дудіна О.Д., класний керівник 8-го класу, яка сказала, що в класі навчається 4 учні. Високий рівень відсутній, достатній рівень відсутній, середній рівень – 4 учні, початковий рівень відсутній.

 

ПОСТАНОВИЛИ:      

1. Учнів 1-4 класів, які засвоїли  програмний матеріал, перевести до наступних класів:

учнів 1-го класу :

1. Вітрібінчука Іраклія Кахаберовича

2. Козаченко Віолету Ігорівну

3. Козаченка Яна Ігоровича

4. Мерзляченка Олексія Миколайовича

5. Ткачова Віктора Максимовича

6. Юдіна Дениса Юрійовича

7. Країло Надію Володимирівну

8. Казаченко Римму Андріївну

9. Казаченка Сергія Андрійовича

Кількість учнів - 9

учнів 2-го класу:

1. Боцу Андрія Валерійовича

2. Єрмолаєнко Валерію Сергіївну

3. Козаченко Рузалію Василівну

4. Рибалкіну Любов В’ячеславівну

5. Солодкого Кіріла Миколайовича

Кількість учнів - 5

учнів 3-го класу:

1. Болдир Юлію Андріївну

2. Боцу Ольгу Валеріївну

3. Мерзляченка Романа Миколайовича

4. Раклевську Аліну Миколаївну

5. Рибалкіна Олександра В’ячеславовича 

6. Рибалкіну Надію В’ячеславівну

7. Слюсаренка Богдана Миколайовича

8. Гоха Олександра Олександровича

Кількість учнів – 8

учнів 4-го класу:

1. Бурлуцького Іллю Івановича

2. Вітрібінчука Олександра Кахаберовича

3. Єрюкіну Карину Віталіївну

4. Капля Валерію Сергіївну

5. Китаєва Микиту Євгенійовича

6. Коваль Анастасію Олександрівну

7. Козаченко Наталію Василівну

8. Лобаса Артема Вадимовича 

9. Ляшенка Данила Олександровича

10. Півовар Єлизавету В’ячеславівну

11. Пономаренко Дарію Валентинівну

12. Раклевську Ірину Миколаївну

13. Сакаля Владислава Денисовича

14. Семенова Іллю Андрійовича

15. Країло Аліну Володимирівну

16. Казаченко Наталю Андріївну

Кількість учнів – 16

2. Учнів 5-8 класів, які за результатами річного оцінювання засвоїли  програмний матеріал, перевести до наступних класів:

учнів 5-го класу:

1. Боцу Артура Валерійовича

2. Болдира Дмитра Андрійовича

3. Вітрібінчука Костянтина Кахаберовича

4. Раклевського Василя Владиславовича 

5. Шило Анастасію Сергіївну

6. Юдаєву Карину Сергіївну

7. Щиру Діану Сергіївну

Кількість учнів - 7

учнів 6-го класу:

1. Вітрібінчук Гуліко Кахаберівну

2. Канцедал Олександру Сергіївну

3. Рибалкіна Ігоря Віталійовича

4. Боцу Миколу Валерійовича

5. Раклевську Катерину Владиславівну

6. Бурлуцьку Русаліну Іванівну

Кількість учнів - 6

учнів 7-го класу:

1. Вітрібінчука  Джумбера Кахаберовича

2. Вітрібінчука Заура Кахаберовича 

3. Казаченка Руслана Андрійовича

4. Козаченка Романа Петровича

5. Єфремова Сергія Сергійовича

6. Слюсаренко Ірину Олександрівну

7. Філонову Єлизавету Валентинівну

Кількість учнів - 7

учнів 8-го класу:

1. Вітрібінчук Еку Кахаберівну

2. Козаченка Андрія Петровича

3. Козаченко Лідію Петрівну

4. Козаченка Руслана Петровича

Кількість учнів - 4

        

              Голова педагогічної ради школи                                   Н.М.Ляшенко

 

              Секретар ради школи                                            Л.В.Усик

Переглядів: 114
Дата публікації: 21:00 10.11.2016
Версія для слабо- зорих