Директор школи

Ляшенко Наталя Миколаївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Пошук
Банери

 

Інформація для учнів | Учнівське самоврядування
Учнівське самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАН УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 І. Загальні положення.

1. У кожному класному колективі створити департаменти, очолювані старостою, у яких організована діяльність наступних комісій: з питань дозвілля та культури; з питань праці; з питань фізкультури та спорту; з питань освіти та науки; з питань охорони здоров’я та здорового способу життя.

2. У свою діяльність самоврядування залучати всіх учнів, взаємодіяти з педагогічним колективом і адміністрацією школи.

 ІІ. Мета й завдання.

1. Основна мета – розвиток соціально – активної творчої особистості через різні форми залучення в діяльність системи самоврядування.

2. Завдання:

- створення умов для реалізації і самовдосконалення кожної особистості в школі (створення різноманітних учнівських об’єднань, клубів гуртків за інтересами);

- формування всебічно розвиненої гармонійної особистості;

- розвиток в учнів уміння бачити реальні проблеми, встановлювати їх причини, значення, механізм рішення цих проблем;

- формування соціально – активної особистості;

- підготовка учнів до життя, придбання знань і навичок керівної організаторської і виконавчої діяльності;

- підвищення авторитету суспільної роботи в школі;

- згуртування колективу як всередині класу, так і в школі в цілому;

- розширення кругозору інтересів і спілкування учнів;

- забезпечення і захист прав інтересів учнів;

- забезпечення виконання учнями своїх обов’язків.

 ІІІ. Структура і зміст роботи.

1. Організація системи самоврядування проводиться для здійснення керівництва учнівським колективом.

Головний принцип системи – зацікавити дітей, заповнити життєву діяльність учнівського колективу.

2. Керівним органом являється Комісія школи на чолі з заступником та секретарем.

Комісія школи – представницький орган, у роботі якого беруть участь делегати, обрані від 5 – 9-х класів, квота – одна людина від класу, у разі виключення – дві людини.

Комісія школи вправі приймати рішення, пов’язані з організацією життя учнів, їхнього дозвілля.

Рішення, прийняті Комісією школи, обов’язкові для виконання всіма учнями школи.

 Комісія школи вправі приймати рішення, якщо на її засіданні присутні 51% членів Комісії.

Кожен член Комісії має право одного голосу.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 від числа присутніх на засіданні.

Якщо представники класу були відсутні на двох засіданнях  Комісії школи, то Комісія вправі порушити питання про переобрання класом своїх делегатів.

Комісія школи збирається на свої засідання один раз на місяць.

Перше засідання чверті проходить протягом тижня з дня початку занять. На останньому тижні проходить підсумкове засідання, на якому заслуховується звіт усіх членів Комісії школи.

Комісія школи може давати оцінку діяльності Президента, у випадку незадовільної оцінки діяльності Президента, Комісія може прийняти рішення про дострокове його переобрання.

Клас має право замінити своїх представників у школи Комісії у випадку їхньої відмови від подальшої діяльності як члена Комісії школи чи при незадовільному виконанні своїх обов’язків.

 

Винятковою компетенцією Комісії є:

1.     Визначати програму діяльності свого колективу і його морально-етичну основу.

2.     Встановлювати й обирати органи самоврядування, визначати їхню структуру і функціональні обов’язки.

3.     Укладати договори й угоди про співробітництво з іншими колективами, що навчаються, державними і муніципальними установами, підприємствами й організаціями.

4.     Визначення структури виконавчого органа, його тимчасових і постійних підрозділів і допоміжних органів самоврядування.

5.     Встановлення конкретних задач діяльності учнівського колективу на певний строк і прийняття конкретних програм роботи.

6.     Затвердження прав і обов’язків первинних колективів (класів, клубів і ін.), учнів, моральних вимог учнів.

7.     Ухвалення рішення про формування об’єднань по інтересам, місця їхнього базування і режиму роботи, а також про формування тимчасових органів самоврядування і їх структурних підрозділів.

8.     Координація роботи виконавчих органів самоврядування, заслуховування звітів про їхню роботу й оцінка їхньої діяльності.

9.     Визначення міри участі учнів у суспільному житті і трудовій діяльності школи, району, міста, області.

10.Оцінка діяльності членів колективу, установлення форм їхнього заохочення і в загальношкільному колективі.

11.Рішення всіх питань, пов’язаних з життям свого колективу і його органів самоврядування.

12.Внесення пропозицій в адміністрацію й органи місцевого самоврядування про покращення життєдіяльності свого колективу.

 IV. Права й обов’язки.

1. Кожний учасник учнівського самоврядування має право:

- отримувати консультації у Президента школи, адміністрації і педагогічного колективу відносно життєвої діяльності школи;

- вносити пропозиції з вдосконалення діяльності Комісії школи;

- вибирати і бути обраним в керівний орган – Комісії школи.

2. Кожний учасник учнівського самоврядування зобов’язаний:

- брати активну участь у роботі вибраної комісії;

- добросовісно виконувати всі доручення Комісії школи і департаменту класу;

- посильно займатися самоосвітою.

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ САМОВРЯДУВАННЯ

 1.    День самоврядування проводиться 1 раз на рік: або присвячений Дню Вчителя або  до Міжнародного жіночого дня.

 2.    Вчителі, які працюють в школі (за власним бажанням) готують учнів-дублерів (один учень – на урок для певної категорії учнів).

 3.    Учні-дублери вчителів обираються з числа учнів 5-9-х класів.

 4.    Директор і завучі школи обираються з числа учнів, які увійшли до складу Комісії школи.

 5.    Учителі повинні бути присутніми на уроці, який проводить учень-дублер, як спостерігач (він допомагає вести урок: підтримує дисципліну, допомагає вирішувати завдання, задачі, вправи), але не втручається у хід уроку.

6.    Учні-дублери адміністрації слідкують за тим, щоб навчальний процес не зривався (чергування по школі, проведення уроків, проведення конкурсів,  підготовка музичних привітань для вчителів, участь у операції «Поряд з нами» - вітання ветеранів).

7.    Учні-дублери вчителів оцінюють відповіді учнів класу в усній формі (оцінку за урок виставляє вчитель).

8.    Всі вчителі повинні оцінити учнів-дублерів.

9.    Учні-дублери адміністрації звітують про організацію та проведення дня самоврядування в школі на міні-конференції (наприкінці робочого дня) у присутності адміністрації школи.

10.   Результати заходів висвітлюються на загальношкільній лінійці та у шкільній пресі.

 

ФУНКЦІЇ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Самоактивізація передбачає залучення як можна більшого числа членів колективу до вирішення управлінської проблеми, систематичну роботу по залученню учнів в управління новими сферами діяльності.

Організаційне саморегулюванняпередбачає гнучкість в реалізації організаторських  функцій членами учнівських колективів, стійкий вплив активу на колектив, здатність колективу самостійно змінити свою структуру з метою успішного вирішення організаторських задач.

Колективний самоконтрольпередбачає постійний самоаналіз органами самоврядування і окремими організаторами своєї діяльності і на основі цього пошук ефективніших шляхів вирішення управлінських задач.

Переглядів: 166
Дата публікації: 22:51 09.11.2016
Версія для слабо- зорих